fbpx

Dragan Mihaljević, dr. med.

Specijalist anesteziologije

Dr. Dragan Mihaljević pridružuje se našem timu kao anesteziolog i ekspert u liječenju akutne i kronične boli, neinvazivnim i invazivnim postupcima.

Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Zagrebu 2012. godine, položenog stručnog ispita 2013. godine i rada u ambulanti obiteljske medicine, 2014. godine započinje specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u Zagrebu na Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje kirurških bolesnika KBC– a Zagreb. 2019. godine postaje specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine te nastavlja s radom na Odjelu za intenzivno liječenje kirurških i uroloških bolesnika, Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Zagreb. Stalni je član tima za provođenje edukacija iz regionalne anestezije. Osim toga, od 2018. godine kontinuirano radi u Ambulanti i Dnevnoj bolnici za liječenje akutne i kronične boli KBC-a Zagreb. Pritom koristi najsuvremenije metode liječenja boli za koje je edukacije obavio u inozemstvu. Prvi u Hrvatskoj certificiran za krioneurolizu, najsuvremeniju metodu minimalno invazivnog liječenja boli za što je edukaciju proveo u Poljskoj i Mađarskoj. Osim toga obavio edukaciju za invazivno liječenje bolnih sindroma kralježnice u sklopu Racz lab interventional workshop kod prof. Gabor B. Racz-a.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu te Hrvatskog društva za liječenje boli. Koautor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja anesteziologije, kao i autor poglavlja u knjigama. Predavač je na više domaćih i međunarodnih kongresa i tečajeva trajne medicinske edukacije. Doktorand je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

Za informacije i narudžbe nazovite nas na

+385 (0)1 366 8936
Naručite se online
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“