Predimplantološka regenerativna kirurgija

Predimplantološka kirurgija omogućuje ugradnju implantata i kod ekstremno resorbirane kosti.

Najčešći ograničavajući faktor u dentalnoj implantologiji je nedostatak kosti alveolarnog grebena. U našoj svakodnevnoj praksi izvodimo operacije podizanja dna sinusa, regeneracije kosti alveolarnog grebena (augmentacije), distrakcije i osteoplastike (presađivanje kosti). Predimplantološkom kirurgijom omogućavamo ugradnju implantata i kod ekstremno resorbirane kosti.


Nakon što ispunite obrazac, naš tim za podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Dogovori konzultacije s doktorom

Za informacije i narudžbe nazovite nas na

+385 (0)1 366 8936
Naručite se online
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“