Opći podaci

Članovi uprave: 
dr. Marko Krmpotićdr. Sandra Anić Milošević

OIB: 45808433448
Matični broj: 2414970
Temeljni kapital: 24.000,00 kn
Žiro račun: OTP banka br. 4115008-1120000796
IBAN: HR1524070001100415216
Žiro račun: OTP banka: 233003-1100400707

Za informacije i narudžbe nazovite nas na

+385 (0)1 366 8936
Naručite se online
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“