mr. sc. Ivana Krznarić Belovitić, dr.med.dent.

Specijalistica ortodoncije

Mr. sc. Ivana Krznarić Belovitić rođena je 1977. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilista u Zagrebu 2001. godine, među 10% najboljih studenata svoje generacije. Dobitnica je Dekanove nagrade za akademske uspjehe.

Poslijediplomski studij završila je 2007. godine, na Zavodu za endodonciju i  restorativnu stomatologiju, na temu „Elektronsko-mikroskopska analiza eksponiranog dentina kod zubi s dentinskom preosjetljivošću”, te stječe naziv magistra znanosti.

Specijalizaciju iz ortodoncije upisala je 2020., te položila specijalistički ispit 2023.godine i stekla je zvanje specijalist ortodoncije.

Dio tima Poliklinike i dnevne bolnice IMED postala je 2023.godine.

Neprestano se stručno usavršava na raznim kongresima, tečajevima i edukacijama iz područja ortodoncije, estetske stomatologije i implanto-protetike.

Za informacije i narudžbe nazovite nas na

+385 (0)1 366 8936
Naručite se online
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“