Mr.sc. Marko Krmpotić, dr.med.dent

specijalist oralne kirurgije, voditelj implantološke ambulante i ravnatelj poliklinike IMED

Mr.sc. Marko Krmpotić, dr.med. dent, spec. oralne krurgije.

U 25 godina bavljenja dentalnom medicinom fokusirao se na područje oralne kirurgije i dentalne implantologije. Specijalista je od 2000. god., a kontinuirano se usavršavao diljem Europe i u SAD-u.

12 godina proveo na Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta  K.B. Dubrava i na Stomatološkom fakultetu kao asistent na Zavodu za oralnu kirurgiju. Od 2007. vodi privatnu praksu koja 2009. prerasta u  Polikliniku  IMED.

Uže područje interesa su mu napredne kirurške tehnike u implantologiji- regeneracija kosti, potpune implanto protetske sanacije, zigomatični i pterigoidni implantati.  

Kao predavač aktivno sudjeluje na tečajevima trajne edukacije iz područja dentalne implantologije.

Godine 2003.boravio je na New York University College of Dentistry kao gost asistent na Zavodima za oralnu kirurgiju i implantologiju.

 

Dr. Marko Krmpotić jedan je od najcjenjenijih oralnih kirurga na području regije, te je često gost a ponekad i predavač na prestižnim kongresima.

Stručnjak je za All on 4, za rješavanje bezubosti specijalnim zubnim implantatima: Full Arch Concept, ugradnju zubnih implantata u potpunoj anesteziji gdje pacijent dobije nove zube u 24h: IMED All On Protokol

 

Nakon što ispunite obrazac, naš tim za podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Dogovori konzultacije s doktorom

Za informacije i narudžbe nazovite nas na

+385 (0)1 366 8936
Naručite se online
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“