Igor Blivajs, dr. med.

Specijalist maksilofacijalne kirurgije

Rođen u Zagrebu 1982. godine gdje je završio osnovnu školu i XV gimnaziju. 2001. godine upisao, a 2007. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pripravnički staž za doktore medicine obavio na KBC Zagreb.

U rujnu 2009. godine započeo specijalizaciju iz maksilofacijalne kirurgije na Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta KB Dubrava pod mentorstvom prof. Miše Viraga. 2014. godine položio specijalistički ispit iz maksilofacijalne kirurgije od kada radi na odjelu za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju lica Klinike za kirurgiju lica, čeljusti  i usta kao odjelni liječnik.

U rujnu 2015. godine započeo subspecijalizaciju iz plastične kirurgije glave i vrata, a subspecijalistički ispit položio u svibnju 2018. od kada radi kao subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata.

U siječnju 2017. izabran za asistenta na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje radi do lipnja 2021. godine kada prelazi na Kliniku za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC Zagreb gdje radi kao maksilofacijalni kirurg i plastični kirurg glave i vrata.

U ožujku 2022. započinje  specijalizaciju iz otorinolaringologije pod mentorstvom prof. Drage Prgometa. Autor je i koautor više znanstvenih članaka objavljenih u stranim znanstvenim časopisima, redovito posjećuje i aktivno sudjeluje na domaćim i stranim stručnim kongresima. Uže područje interesa su mu plastična i rekonstruktivna kirurgija glave i vrata, mikrovaskularna rekonstruktivna kirurgija, kirurška onkologija glave i vrata. U tijeku je izrada doktorske disertacije.

Nakon što ispunite obrazac, naš tim za podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Dogovori konzultacije s doktorom

Za informacije i narudžbe nazovite nas na

+385 (0)1 366 8936
Naručite se online
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“