Mr. sc. Vladimir Borić, dr. med.

Dr. Vladimir Borić rođen je 1955. godine u Zagrebu. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Klasičnoj gimnaziji te u gimnaziji u Houstonu, Texas (SAD). Diplomirao je 1979. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završio i postdiplomski studij i specijalizaciju. Dio specijalističke prakse proveo je u Parizu, što mu je već na samom početku karijere omogućilo upijanje različitih metoda rada.

Od 1984. godine radio je na KBC Rebro, a od 1986. do 1990. bio je nastavnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1990. godine, na poziv pokojnog dr. Milojevića, počeo je raditi kao glavni kirurg u njegovoj privatnoj te nakon tri godine otvara vlastitu privatnu praksu.

Dodatno iskustvo stekao je radeći kao liječnik opće prakse u Zagrebu, Bagdadu u Iraku i na kirurškim specijalizacijama u Parizu i Lyonu.

Profesionalan uspon i ulaganje u karijeru, dr. Vladimira Borića stavlja u sam vrh priznatih stručnjaka za estetsku kirurgiju. Prepoznata kvaliteta njegovog rada potvrđena je brojnim priznanjima i zadovoljnim pacijentima diljem svijeta.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata, Međunarodnog društva za estetsku plastičnu kirurgiju, jedan je od članova Međunarodnog društva za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju, a autor je i mnogih znanstvenih i stručnih radova, sudjelovao je na konferencijama širom svijeta kao jedan od vrhunskih stručnjaka područja estetske kirurgije.

Nakon što ispunite obrazac, naš tim za podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Dogovori konzultacije s doktorom

Za informacije i narudžbe nazovite nas na

+385 (0)1 366 8936
Naručite se online
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“