Nataša Medančić, dr. med. dent.

Specijalistica ortodoncije

Nataša Medančić, Dr.med.dent.spec.ortodoncije rođena je 26.ožujka 1987. godine u Rijeci.

Osnovnu školu i opću gimnaziju Jurja Dobrile pohađala je u Pazinu.

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2005. godine koji završava u roku s odličnim uspjehom.

Od tada se kontinuirano godinama educira u struci na polju polivalente stomatologije s naglaskom na estetsku stomatologiju i ortodonciju.

Služi se engleskim i talijanskim jezikom.

Specijalizaciju iz ortodoncije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u trajanju od 3 godine započinje 2019. godine.

2022. godine postaje dio IMED tima kao specijalistica ortodoncije.

Za informacije i narudžbe nazovite nas na

+385 (0)1 366 8936
Naručite se online
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“