Sarah Turjanski, dr.med.dent.

Dr.sc. Sarah Turjanski dr.med.dent. rođena je 1991. godine u Zagrebu. Diplomirala je na
Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine. Za vrijeme studija nagrađena je
Dekanovom plaketom za projekt Studentskih sekcija Stomatološkog fakulteta u Zagrebu kao u
Rektorovom nagradom.
Poslijediplomski doktorski studij završila je 2023. godine, na Zavodu za endodonciju i
restaurativnu dentalnu medicinu, na temu „ Učinak radioterapije na fizičko-mehanička i
kemijska svojstva suvremenih restaurativnih materijala’’, te stječe titulu doktora znanosti.
Specijalizaciju iz dječje i preventivne dentalne medicine upisala je 2020., koju će završiti krajem
godine.
Dio tima Poliklinike i dnevne bolnice IMED postala je u 2024.godine.
Neprestano se stručno usavršava na raznim kongresima, tečajevima i edukacijama iz područja
dječje i preventivne dentalne medicine te je autor brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Nakon što ispunite obrazac, naš tim za podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Dogovori konzultacije s doktorom

Za informacije i narudžbe nazovite nas na

+385 (0)1 366 8936
Naručite se online
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“