Dina Ivanović, dr.med.dent

Endodoncija i restaurativna stomatologija

Opće informacije i osnovno obrazovanje 

Dina Ivanović rođena je 25. studenog 1993. godine u Osijeku. Pohađala je Osnovnu školu Matije Petra Katančića, istoimenu glazbenu školu i opću gimnaziju u Valpovu. U akademskoj godini 2014./2015. upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija bila je članica Studentskog zbora i Fakultetskog vijeća, volontirala u Domu zdravlja Zagreb Zapad te asistirala u privatnim stomatološkim ordinacijama, a jedna od njih je i Poliklinika IMED.

Područje interesa 

Minimalno invazivna dentalna medicina, izbjeljivanje zuba, endodoncija te estetika i dizajn u restaurativnim zahvatima na temu kojih je sudjelovala na Međunarodnim kongresima Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te se neprestano usavršava na tečajevima navedene tematike.

Radno iskustvo

Po završetku fakulteta zapošljava se u Stomatološkoj poliklinici Arena, a 2022. godine postaje dio IMED tima kao doktorica dentalne medicine.

Za informacije i narudžbe nazovite nas na

+385 (0)1 366 8936
Naručite se online
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“