ALL IN ONE!

Implant dentistry is an area of dental medicine that deals with replacement of missing teeth with dental implants. Implant dentistry offers solutions for various forms of edentulism (toothlessness), i.e. for absence of one tooth, partial edentulism, or complete edentulism.

Sve u jednom zahvatu - vađenje zuba, nadogradnja kosti, ugradnja implantata i otisak

 

Dok vi spavate, mi radimo!

Inovativni pristup u dentalnoj medicini i jedinstveno u Hrvatskoj.

Je li vam važno tko vam ugrađuje implantate?

Radi se o zahvatu prilagođenom pacijentu gdje se u jednom aktu, u potpunoj anesteziji obave svi potrebni radovi.
Istovremeno se vade zubi, modelira i nadograđuje kost, ugrađuju implantati, bruse zubi i uzima otisak.
Ono što bi se  standardnim protokolom  radilo u nekoliko faza i više dolazaka u stomatološku ambulantu sada se obavi u jednoj posjeti dok je pacijent uspavan.
Ovakav pristup moguć je zahvaljujući našoj dnevnoj bolnici u sklopu koje ovakve zahvate obavljamo rutinski, sigurno i potpuno bezbolno. Oporavak je brz, a pacijent napušta polikliniku sa privremenim radom. Nema potrebe za bolovanjem.

All in one koncept najbolje do izražaja dolazi kod kompleksnih implanto-protetskih slučajeva, ali je primjenjiv i kod standardnih dentalnih zahvata ukoliko pacijenti imaju strah od stomatologa ili samo žele maksimalan komfor.

10 godišnje iskustvo sa zahvatima u potpunoj anestziji kao i naš tim specijalista jamac su za kvalitetu i sigurnost naših pacjenata.


For information and appointments please call

+385 (0)1 366 8936
Subscribe online
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“