Smile makeover

Smile makeover usluga je kod koje je primjenom različitih metoda i materijala moguća potpuna preobrazba osmijeha. Obično se radi o prednjih 6 zuba u gornjoj čeljusti.

Mnogi pacijenti nezadovoljni su estetskim izgledom svojih zuba. Obično se radi o prednjih 6 zuba u gornjoj čeljusti (sjekutići i očnjaci) koji najviše utječu na estetiku osmjeha. Ponekad se radi o zubima koji su zdravi ili sa minimalnim karijesima, ali zbog svog oblika, boje, položaja ne ispunjavaju visoke estetske kriterije koje danas ima sve više pacijenata. U takvim slučajevima pristupa se kozmetskom zahvatu na prednjim zubima.
Mogućnosti estetske stomatologije su velike, ali želje pacijenata moraju biti u razumnim okvirima. Primjenom različitih metoda i materijala, u poliklinici IMED, moguća je potpuna preobrazba vašeg osmjeha. Prije započinjanja sa zahvatom potrebno je jasno definirati opseg zahvata, a pritom je najvažnije da svi postupci budu u skladu sa pravilima struke.

Za informacije i narudžbe nazovite nas na

+385 (0)1 366 8936
Naručite se online
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“